תנאי שימוש באתר

כל מה שתמיד רצית לדעת ולא העזת לשאול

ברוכים הבאים!

ברוכים הבאים לאתר www.strawebberry.co.il (להלן: "האתר"), המנוהל ומופעל על ידי דנה שרובר ד.נ נגב מושב יתד, מועצה אזורית אשכול, בעלת העסק הנקרא ״סטרוברי סטודיו״. מטעמי נוחות נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר, אך כמובן, כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. עם כניסתך לאתר, אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון.

תנאי השימוש באתר מסדירים את מערכת היחסים בין סטרוברי סטודיו לבין המשתמש ו/או הגולש ו/או הצופה בתכנים לכל מטרה שהיא, אשר לצורכי תנאי שימוש אלה מוגדר ככל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף המבקר באתר האינטרנט ו/או העושה בו כל שימוש (להלן: "המשתמש").

כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות באתר, נותן הסכמתך להם ומצהיר, כי קראת אותם והבנת את תוכנם באופן מלא.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

שינוי כאמור יהיה תקף מיום פרסומו באתר. המשתמש מתחייב לעיין מעת לעת בתנאי שימוש אלה ובמדיניות הפרטיות בכדי לעקוב אחר שינויים ועדכונים כאמור ואין סטרוברי סטודיו נושא באחריות לעדכן את המשתמש בדבר ביצוע שינויים כאמור.

מידע ושימושים באתר

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר.

סטרוברי סטודיו רשאי להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת, בין היתר, לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות ו/או משיבושים מכל מין וסוג, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא ולא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

סטרוברי סטודיו עושה כל שביכולתו כדי שהמידע והשירותים המוצגים באתר יהיו מהימנים, נכונים ומדויקים, אולם לא ישא בכל אחריות לטעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים במידע ו/או השירותים באתר.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי, המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר ו/או בתוכנו כל שימוש שאינו למטרות לשמן נועד ובכלל זה אין לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או שימוש לצורכי קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.

זכויות יוצרים

האתר בכללותו, לרבות עיצובו, התכנים הכלולים בו והשמות וסימני המסחר המופיעים בו, הינם קניינם הבלעדי של סטרוברי סטודיו ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לסטרוברי סטודיו לעשות בהם שימוש, והם מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.

שמו של סטרוברי סטודיו, שם המתחם של האתר וסימנים קניינים (בין אם רשומים ובין אם לאו), הינם קניינו הבלעדי של סטרוברי סטודיו ואין לעשות בהם כל שימוש.

המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי את תוכן האתר והמידע שבו בכל דרך שהיא.

זמינות האתר ושירותיו

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.

הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

שירות ותמיכה יינתנו ללקוחות השעות העבודה המקובלות בין 9:00-17:00 בימי ראשון-חמישי.

מעבר לכך ניתן לשלוח דוא״ל / הודעת וואטסאפ.

פניות יקבלו מענה עד 24 שעות מרגע קבלת הפנייה.

השירותים שמספק סטרוברי סטודיו בכלל ושירותי האירוח/אחסון המסופקים ע״י קבלני משנה בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

לסטרוברי סטודיו ולקבלני המשנה המספקים שירותים משלימים לא תחול כל אחריות לכל נזק אם \ וכאשר ייגרם לנוטל השירות ומכל סיבה שהיא.

כמו כן, על החברה לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כשל פנימי, ו\או טעויות של הלקוח.

פניה מקוונת לסטרוברי סטודיו

המשתמש רשאי לפנות לסטרוברי סטודיו באופן מקוון באמצעות האתר וכתובת האימייל.

סטרוברי סטודיו יעשה מאמץ להשיב לפניות המשתמש אולם אין הוא מחויב לעשות כן ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא.

סטרוברי סטודיו רשאי להשיב לפניות המשתמש בכתב ו/או בע"פ והכל באמצעי התקשורת המקובלים תוך שימוש בפרטים האישיים אשר המשתמש הותיר באתר.

המשתמש נותן את הסמכתו המלאה לכך ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא.

שיפוי ומקום שיפוט

משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה ו/או את מדיניות הפרטיות של האתר ו/או פגע בפעילותו של סטרוברי סטודיו ו/או פעל בניגוד לדין, במעשה ו/או במחדל, יהיה עליו לשפות את סטרוברי סטודיו ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה על כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתנאי שימוש אלה ו/או למדיניות הפרטיות באתר ו/או להפעלת האתר ופעילותו יהיה נתון לבתי המשפט המוסכמים בבאר שבע בלבד.

 

צור קשר

אנו תמיד זמינים כדי לעזור לך. בין אם זו בעית תמיכה, שאלה לגבי מוצרי הסטודיו שלנו, או כל שאלה אחרת, אנחנו כאן כדי להשיב.